Langkau ke kandungan
Flingster » Terma dan syarat

Terma dan syarat

Kemas kini terakhir: 12 Mei 2020

Sila baca Terma dan Syarat ini (“Terma”, “Terma dan Syarat”) dengan teliti sebelum menggunakan https://flingster.club/ laman web (“Perkhidmatan”) yang dikendalikan oleh Flingster (“kami”, “kami”, atau “kami”).

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda bergantung pada penerimaan dan pematuhan anda terhadap Terma ini. Terma ini digunakan untuk semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan anda bersetuju untuk terikat dengan Terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma maka anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan.

Untuk maklumat lanjut tentang perlindungan privasi, sila lawati kami Dasar Privasi muka surat.

Kandungan dewasa

Harap maklum bahawa Flingster dan semua tapak web yang disenaraikan di Flingster – mungkin menunjukkan adegan kebogelan dan kandungan dewasa grafik dan oleh itu, ditujukan untuk khalayak matang sahaja. Pelawat ke Flingster mengakui bahawa semua kandungan seksual eksplisit dicipta dan disediakan oleh tapak web pihak ketiga. Flingster tidak mencipta sebarang kandungan seksual eksplisit dan hanya bertindak sebagai tapak web bermaklumat yang menerangkan kandungan yang tersedia di internet, dan membawa pembacanya contoh sebenar daripada tapak web yang disemak. Kandungan ini tidak bertujuan untuk kanak-kanak bawah umur; sila pastikan bahawa kanak-kanak bawah umur tidak dibenarkan mengakses laman web ini.

Dengan melawati Flingster, pengguna mengisytiharkan bahawa dia telah mencapai umur sah yang diperlukan oleh undang-undang di negara kediamannya untuk melihat bahan bertema dewasa.

KEPERLUAN UMUR DAN PERSETUJUAN PENGGUNA UNTUK MELIHAT BAHAN YANG EKSPLIT SEKSUAL

PENGGUNA MESTI BERUMUR SEKURANG-KURANGNYA 18 TAHUN DAN DEWASA YANG BERSETUJU (21 DI AL, MS, NE, WY, DAN MANA-MANA LOKASI LAIN YANG 18 BUKAN UMUR MAJORITI) UNTUK MEMASUKI DAN MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI. LAMAN WEB ITU TIDAK BERTUJUAN ATAU DIREKA UNTUK REMAJA. LAMAN WEB MENGANDUNGI KEBOBOLAN, IMEJ SEKSUAL DAN BAHAN EROTIK DAN MENYEDIAKAN BAHAN TERSEBUT UNTUK KEGUNAAN DAN KEnikmatan PENGUNJUNGNYA. JIKA PENGGUNA BELUM BERUMUR SEKURANG-KURANGNYA 18 (21 DI AL, MS, NE, WY, DAN MANA-MANA LOKASI LAIN DI MANA 18 BUKAN UMUR MAJORITI) ATAU TERSILAH DENGAN KANDUNGAN SEKSPLIT YANG TERSEBUT, SILA JANGAN MASUK LAMAN WEB.

DENGAN MEMASUKI LAMAN WEB PENGGUNA SEDANG MEMBUAT KENYATAAN BERIKUT: “DIBAWAH HUKUMAN SUKABUMI, SAYA BERSUMPAH/MENEGASKAN BAHAWA MULAI SAAT INI, SAYA DEWASA, SEKURANG-KURANGNYA BERUMUR 18 TAHUN (21 DALAM AL, MS, NE, WY, DAN MANA-MANA LOKASI LAIN DI MANA 18 BUKAN UMUR MAJORITI). SAYA BERJANJI BAHAWA SAYA TIDAK AKAN MEMBENARKAN MANA-MANA ORANG YANG BERUMUR DI BAWAH 18 TAHUN (21 DI AL, MS, NE, WY, DAN MANA-MANA LOKASI LAIN YANG 18 BUKAN UMUR MAJORITI) UNTUK MEMPUNYAI AKSES KEPADA MANA-MANA BAHAN YANG TERKANDUNG DALAM LAMAN WEB INI. SAYA FAHAM BAHAWA APABILA SAYA MEMASUKI LAMAN WEB INI, SAYA AKAN TERDEDAH KEPADA IMEJ VISUAL, PENERANGAN LISAN DAN BUNYI AUDIO YANG BERORIENTASI SECARA SEKSUAL, SIFAT ERROTIK SECARA TERULANG, YANG MUNGKIN TERMASUK GRAFIK DAN DESKRIPSI VISUD AKTIF SERTA DESKRIPSI VISUAL AKTIF. SAYA SECARA SUKARELA MEMILIH UNTUK MELAKUKAN DEMIKIAN, KERANA SAYA INGIN MELIHAT, MEMBACA DAN/ATAU MENDENGAR PELBAGAI BAHAN, YANG TERSEDIA, UNTUK KESENANGAN DIRI SAYA, MAKLUMAT DAN/ATAU PENDIDIKAN. PILIHAN SAYA ADALAH MANIFESTASI MINAT SAYA DALAM PERKARA SEKSUAL YANG SAYA PERCAYA, KEDUANYA SIHAT DAN BIASA DAN YANG, DALAM PENGALAMAN SAYA, SECARA UMUMNYA DIKONGSI OLEH PURATA DEWASA DALAM KOMUNITI SAYA. SAYA SUKA DENGAN PIAWAIAN DALAM KOMUNITI SAYA BERKAITAN PENERIMAAN BAHAN BERORIENTASI SEKSUAL TERSEBUT, DAN BAHAN YANG SAYA JANGKA AKAN TERJUMPA ADALAH DALAM PIAWAIAN TERSEBUT. PADA PENGHUKUMAN SAYA, PURATA ORANG DEWASA DALAM KOMUNITI SAYA MENERIMA PENGGUNAAN BAHAN TERSEBUT OLEH ORANG DEWASA YANG SANGGUP DALAM KEADAAN SEPERTI INI YANG MENAWARKAN PENEBAT YANG MENAWARKAN DARIPADA BAHAN UNTUK BAWAH BAWAH DAN DEWASA YANG TIDAK SANGGUP, DAN TIDAK AKAN MENARIK SEPERTI DEWASA. UNTUK MENJADI SECARA PATEN. SAYA SELANJUTNYA MEWAKILI DAN MENJAMIN BAHAWA SAYA BELUM MEMBERITAHU MANA-MANA AGENSI KERAJAAN, TERMASUK PERKHIDMATAN POS AS, BAHAWA SAYA TIDAK MAHU MENERIMA BAHAN BERORIENTASI SEKSUAL.”

SEKATAN GEOGRAFI

PENGGUNA TIDAK BOLEH MASUK, LIHAT, MUAT TURUN ATAU MENONTON LAMAN WEB INI DARI MANA-MANA NEGARA, NEGERI, DAERAH ATAU LOKASI YANG BERBUAT DEMIKIAN ADALAH MELANGGAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TEMPATAN BELIAU.

18 Penyata USC 2257

Flingster bukanlah pengeluar mana-mana kandungan dewasa atau imejan seksual yang terdapat di Laman Web. Flingster mematuhi 18 USC § 2257, dan setiap satu daripada peraturannya. Setakat yang boleh dipastikan oleh Flingster, semua model nampaknya terlibat dalam sebarang gambaran atau perbuatan seksual sekurang-kurangnya 18 ketika imej ini dicipta.

Flingster bergantung pada keputusan Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat yang berikut untuk Litar Kesepuluh di Sundance Associates, Inc. lwn Reno, 139 F.3d 804, 808 (Cir 10 1998) untuk memenuhi mana-mana dan semua kewajipan undang-undang berkenaan 18 USC § 2257 dan adalah berdasarkan keputusan undang-undang yang berpendapat bahawa entiti yang tidak mempunyai peranan dalam "mempekerjakan, mengontrak, mengurus, atau sebaliknya mengatur penyertaan" model atau penghibur, dikecualikan daripada keperluan penyimpanan rekod 18 USC § 2257.

Hak Cipta dan Tanda Dagangan

Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan termasuk tanpa had, logo, nama jenama, imej, reka bentuk, gambar, klip video dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Laman Web kami adalah hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, pakaian perdagangan dan/atau intelektual lain. harta sama ada berdaftar atau tidak berdaftar (“Harta Intelektual”) yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh Flingster. Laman web kami secara keseluruhan dilindungi oleh hak cipta dan pakaian perdagangan. Tiada apa-apa pun di Laman Web kami harus ditafsirkan sebagai memberikan, secara tersirat, estoppel atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana Harta Intelek yang dipaparkan atau digunakan di Laman Web kami, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik Harta Intelek. Flingster secara agresif menguatkuasakan hak harta inteleknya pada tahap undang-undang sepenuhnya. Nama dan logo Flingster, tidak boleh digunakan dalam apa jua cara, termasuk dalam pengiklanan atau publisiti yang berkaitan dengan pengedaran bahan di Laman Web kami, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Flingster. Flingster melarang penggunaan mana-mana logo Flingster atau mana-mana sekutunya sebagai sebahagian daripada pautan ke atau daripada mana-mana Laman Web melainkan Flingster meluluskan pautan tersebut terlebih dahulu dan secara bertulis. Penggunaan saksama Harta Intelek Flingster memerlukan pengakuan yang sewajarnya. Nama produk dan syarikat lain yang disebut dalam Laman Web kami mungkin Harta Intelek pemilik masing-masing.

Pautan Ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Flingster.

Flingster tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa Flingster tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan sedemikian yang tersedia pada atau melalui mana-mana tapak web atau perkhidmatan tersebut.

Kami amat menasihati anda untuk membaca terma dan syarat serta dasar privasi mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda lawati.

Undang-undang yang Mentadbir

Terma ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Amerika Syarikat, tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan sebarang hak atau peruntukan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, peruntukan selebihnya Terma ini akan terus berkuat kuasa. Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan serta menggantikan sebarang perjanjian terdahulu yang mungkin ada antara kami mengenai Perkhidmatan.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengubah suai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Jika semakan adalah penting, kami akan cuba memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang terma baharu berkuat kuasa. Perkara yang membentuk perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami sendiri.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas semakan tersebut berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang disemak. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat baharu, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.